Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne XVI. – 20. 5. 2023

Tradiční akce „Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne“ – již 16. ročník
START se uskuteční v Kestřanech na golfovém hřišti v sobotu 20. 5. 2023
Cykloakce bude podpořena grantem Nadace Jihočeské cyklostezky.

Kontakt: 602 657 671