Cyklotrasy

mapa

Okruh „Drahonice“

Délka trasy: 38 km

Zajímavosti:

Drahonice- zámeček, původně v majetku knížete Adama Schwanzerberga, okrouhlá věž – pozůstatek bývalé tvrze ze 14. století, návesní kaple Panny Marie, domy selského baroka,

Tvrzský rybník- na hrázi pozůstatek tvrze,

Budičovice- vesnická památková zóna (vyhlášena 22. 9. 1995), typicky jihočeské selské baroko s návesní kapličkou,

Klokočín- renesanční tvrz,

Řežabinec- Ptačí rezervace NATURA 2000,

Bojiště u Sudoměře- místo památného vítězství husitů nad královským vojskem v roce 1420, 16 m vysoká mohyla Jana Žižky od sochaře E. J. Kodeta

Možnost občerstvení:

Drahonice, Skály, Sudoměř

Drahonice náves

 

Okruh „Kestřany“

Délka trasy: 35km

Zajímavosti:

Kestřany – soubor feudálních sídel s dvorcem: Horní tvrz z druhé poloviny 13. století, Dolní tvrz ze 14. století, na místě původní třetí tvrze stojí raně barokní zámek z druhé poloviny 17. století a hospodářské budovy. Nejstarším známým držitelem byl Albert z Kestřan. Tvrz měnila mnohokrát majitele, z nichž obecně nejznámější byli Švamberkové. Dnes jsou tvrze v soukromém vlastnictví, přístupné veřejnosti, původně raně gotický kostel sv. Kateřiny přestavěný do půdorysu kříže v roce 1852, golfové hřiště,

Dobev – dvojdomky a kostel sv. Brikcí,

Putim – kostel, fara, kostnice, Švejkova filmová četnická stanice,

Heřmaň – rodiště básníka Jana Čarka, kostel sv. Jiljí,

Ražice – zděné lidové stavby, přírodní amfiteátr,

rybník Řežabinec – chráněné území, naučná stezka,

Lhota u Kestřan – za obcí před mostem dolů vpravo možnost koupání, za mostem baldachýnová kaple sv. Kříže z konce 17. století a dva památné stromy jilmy vaz

Možnost občerstvení:

Kestřany, Dobev, Velké Nepodřice, Putim, Heřmaň, Ražice

 

Okruh „Heřmaň“

Délka trasy: 30km

Zajímavosti:

Heřmaň – rodný dům spisovatele, novináře, básníka Jana Čarka (*29. 12. 1898,† 27. 3. 1966), původně románský nyní zbarokizovaný kostel sv. Jiljí, na hřbitovní zdi dochovaný erb Rožmberků, ve zdi výklenek s popelem J. Čarka, domy selského baroka, informačně-kulturní centrum,

Humňany – rodinná farma, možnost vyjížděk s koňmi v sedle, kočáře i sulce,

Tvrzský rybník – na hrázi pozůstatek tvrze,

Dvorce – dochované tvrziště,

Chvaletice- lidová architektura,

Budičovice- památková zóna jihočeského selského baroka,

Skály- historické statky,

Klokočín- renesanční tvrz na mírném návrší břehu řeky Blanice, obnovená obdélníková sgrafita z konce 16. století, v roce 1967 se zde natáčely scény filmu Markéta Lazarová od Františka Vláčila, tvrz v soukromém vlastnictví, částečně přístupná veřejnosti, galerie se stálou výstavou, pod tvrzí vede přírodovědně naučná stezka, Maletice- na břehu Blanice ;o),

Benešovský mlýn- rekreační středisko na řece Blanici, působiště režiséra Václava Kršky (filmy Řeka čaruje, Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr,…

Možnost občerstvení:

Heřmaň, Chvaletice, Skály, Benešovský mlýn

 

Okruh  „Skály“

Celková délka 52 km

Zajímavosti:

Skály- kaple Panny Marie Ustavičné pomoci, statky z 19. století,

Klokočín- tvrz, naučná stezka,

Putim, Na Soutoku- soutok Blanice a Otavy, kemp,

Zátavský most,

Velké Nepodřice – rozhledna na Velkém Kamýku,

rybník Stašov- kemp,

Dobev,

Kestřany- tvrze, kostel,

Sudoměř,

Ražice – Zlatá hora,

Štětice – stáje, vyjížďky na koni,

Humňany – rodinná farma, vyjížďky v sedle i v sulce, výuka jízdy,

Tvrzský rybník,

Budičovice- památková zóna (vyhlášena v roce 1995), zemědělské usedlosti, jihočeské selské baroko

Možnost občerstvení:

Skály, Putim, Na Soutoku, Velké Nepodřice, Stašov, Kestřany, Ražice

Okruh „Dobev“

   

Délka trasy: 48 km

Zajímavosti:

Dobev- původně gotický kostel sv. Brikcí z konce 14. století (zachovalé klenby a gotická okna, renovován v roce 1881), ojedinělé architektonické uspořádání dvojdomků z let 1790 – 1800, vybudované pro plavce dříví na Otavě hrabětem J. A. Schwarzenbergem, informačně-kulturní centrum,

Kestřany- areál gotických tvrzí, barokní kostel sv. Kateřiny, golfové hřiště,

Drahonice- zámeček, okrouhlá věž ze 14. století,

Dvorce- dochované tvrziště,

Tvrzský rybník- na hrázi pozůstatek tvrze,

Budičovice- vesnická památková zóna,

Klokočínské louky- chráněné území NATURA 2000, přírodní památka s rozlohou 30,5 ha,

Klokočín- renesanční tvrz, dochovaná obdélníková sgrafita, galerie, tvrz částečně přístupná, naučná stezka okolo Klokočínského rybníka zaměřená na místní faunu, floru a rybníkářství,

Putim- kostel, fara, tradice Švejka, infocentrum,

u Velkých Nepodřic – rozhledna na Velkém Kamýku (531 m n. v.) s vyhlídkou ve výšce 31 m, volně přístupná,

rybník Stašov- veřejné tábořiště pro stany a karavany,

Možnost občerstvení:

Dobev, Kestřany, Drahonice, Skály, Putim, Velké Nepodřice, Stašov

Okruh „Putim“

Délka trasy: 34km

Zajímavosti:

Putim- kostel sv. Vavřince, původně románský, zvláštností jsou dvě lodě, jižní , starší, sloužila katolíkům, severní utrakvistům. Dále pozdně gotická fara, kostnice s pozůstatky vojáků padlých v roce 1742, hřbitov s hrobem sedláka Jana Cimbury, stavby z období pozdního lidového baroka, na návsi špýchary u čísla 11 a 15 (mají střílnová okna, ve válečných dobách sloužily jako obranné budovy), Švejkova filmová četnická stanice, infocentrum,

Zátavský most- v květnu 1945 zde vedla demarkační linie,

Kestřany- areál gotických tvrzí, barokní kostel sv. Kateřiny, golfové hřiště,

Lhota u Kestřan – před mostem vedoucím k obci baldachýnová kaple sv. Kříže a památné jilmy, za mostem vlevo dolů možnost koupání,

rybník Řežabinec- Ptačí rezervace NATURA 2000, trasa vede přes naučnou stezku,

Ražice- návesní kaplička Nanebevzetí Panny Marie, statky selského baroka, naučná stezka „Po stopách permoníků ze Zlaté hory“, Zlatá hora 461 m n. v.,

Heřmaň- rodiště Jana Čarka, kostel sv. Jiljí,

Skály- historické statky z 19. století

Možnost občerstvení:

Putim, Kestřany, Ražice, Heřmaň, Skály