Granty, dotace, projekty

Členům Dobrovolného svazku Zlatý vrch se podařilo od data vzniku podat značný počet žádostí o podporu projektů. Některé z nich byly podpořeny a realizovány.

DSO Zlatý vrch podává žádosti o příspěvky a granty různým institucím (ministerstva, kraj, fondy, nadace) do různých programů (OP ŽP, POV, ROP, SROP, OP VK). Povinná finanční spoluúčast svazku obvykle bývá 5 až 30%. Dále též spolupracuje při získávání finančních prostředků jako partner např. s ÚP v Písku a ve Strakonicích.

Použité zkratky:
ČR – Česká republika
DSO – Dobrovolný svazek obcí
d.t. – dotační titul
ESF – Evropské sociální fondy
EU – Evropská unie
IKT – Informační a kulturně-turistické centrum
JČ kraj – Jihočeský kraj
OPRLZ – Operační program rozvoj lidských zdrojů
OPŽP – Operační program životní prostředí
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
POV – Program obnovy venkova
ROP – Regionální operační program
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SROP – Společný regionální operační program
ÚP – Úřad práce

2004

2004

Rozvojová strategie (záloha) 16 400,-

2005


2005

Studie proveditelnosti – vytápění biomasou 20 000,-
Příprava SROP –
-Moderní komunikační systém mikroregionu 70 000,-
Rozvojová strategie (doplatek) 24 600,-
Odtoková studie (záloha) 116 480,-
Poradenská a školicí činnost 60 000,-
Veřejně prospěšné práce 1 015 387,-

2006


2006

Akce „Člověk a strom“ 234 000,- (MMR)
Kotle na peletky 997 000,-
Publikace „Kaple…“ 100 000,-
Odtoková studie (doplatek) 174 720,-
Poradenská a školicí činnost 60 000,- (POV Jč kraj)
Stroje na údržbu krajiny 400 000,- (POV Jč kraj)
Veřejně prospěšné práce 1 376 352,- (Úřad práce v Písku a Strakonicích)

2007

2007

Veřejně prospěšné práce 2 045 573,- (Úřad práce v Písku a Strakonicích)
SROP – Moderní komunikační systém mikroregionu
( rozhlas, internet, IKT) 3 312 417,-
Cykloakce „Na kole…“ 9 723,- (Nadace Jč cyklostezky)
Akce „Člověk a jeho stopy“ 170 000,- (MMR)
Projekt „Nakládání s biolog. rozlož. odpady“ 44 800-
Poradenská a školicí činnost 60 000,- (POV Jč kraj)
Kotle na peletky 380 000,-

2008


2008

Člověk a jeho hodnoty 280 000,- (MMR)

Cykloakce „Na kole…“ 12 000,- (Nadace Jč cyklostezky)
Efektivní třídění odpadu kolem Zlaté hory 545 000,- (POV Jč kraj)
Poradenská a školicí činnost 86 000,- (POV Jč kraj)
Veřejně prospěšné práce 2 764 000,- (Úřad práce v Písku a Strakonicích)

2009


2009

Rok na Zlatém vrchu 3 529 648,- (ROP Jihozápad)
Veřejně prospěšné práce 2 369 586,-
(z toho ÚP Písek 2 146 894, ÚP Strakonice 222 692)
Zlepšení funkčnosti veřejných prostranství 450 000,- (POV Jč kraj)
Poradenská a školicí činnost 70 000,- (POV Jč kraj)

2010

2010

Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne 12 000,- (Nadace Jč cyklostezky)
Nákup komunální techniky 686 000,- (POV Jč kraj)
Veřejně prospěšné práce cca 2 800 000,- (Úřad práce v Písku a Strakonicích)
Poradenská a školicí činnost 70 000,- (POV Jč kraj)

2011

2011

„Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne IV.“ – 10 200,- (Nadace Jč cyklostezky)
POV 2011 – „Zlatý vrch bezpečnější“ – 686 000,- (POV Jč kraj)
POV 2011 – „Poradenská a školicí činnost“ – 70 000,- (POV Jč kraj)
Veřejně prospěšné práce (Úřad práce v Písku a Strakonicích)
Pila, křovinořez, sekačka – práce bude brnkačka (Úřad práce v Písku)
Integrovaný systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – 3 069 990,-

2012

2012

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne V.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Rozpočet celkem: 15 000,-

Grant: 12 000,-
Vlastní zdroje: 3 000,-

Termín realizace: 23. 6. 2012
Cíl projektu: Podpora rozvoje cykloturistiky v našem regionu, rozvoj cestovního ruchu, návštěvou zajímavých míst, zviditelnění místních podnikatelů. Start a cíl v obci Skály.

 

Název projektu: Zlatý vrch turistický

Program: POV d.t. 7
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

Název projektu: Poradenská a školicí činnost v DSO „Zlatý vrch“

Program: POV d.t. 6
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

 

Vymezení chráněných pracovních míst

  • 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Svazek zaměstnává 13 zaměstnanců.

 

Název projektu: Veřejně prospěšné práce

Poskytovatel grantu: Úřad práce v Písku a ve Strakonicích

Cíl projektu: Zaměstnání občanů na veřejně prospěšných pracích pro obce Zlatého vrchu

 

Název projektu: Veřejná služba

Ve spolupráci: Úřad práce v Písku

2013

2013

Název projektu: Nákup komunální techniky

Program: POV d.t. 7
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

 

Název projektu: Poradenská a školicí činnost v DSO „Zlatý vrch“

Program: POV d.t. 6
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

 

Chráněná pracovní místa

  • 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Svazek zaměstnává 13 zaměstnanců – pracovníků z řad osob se zdravotním postižením

 

Název projektu: Veřejně prospěšné práce

Poskytovatel grantu: Úřad práce v Písku a ve Strakonicích

Cíl projektu: Zaměstnání občanů na veřejně prospěšných pracech pro obce Zlatého vrchu

Výstupy projektu: 3 pracovní místa

 

Název projektu: Veřejná služba

Ve spolupráci: Úřad práce v Písku

2014

2014

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne VII.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Rozpočet celkem: 10 000,-, Grant: 8 000,-

 

Název projektu: „Podpora činnosti mikroregionu Zlatý vrch“

Program: POV d.t. 7
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

Dotace: 700 000,-

Výstupy projektu: poradce, provozní náklady, hrací prvky, venkovní posilovny, venkovní kontejnery na odpad, mobiliář…

Chráněná pracovní místa

Úřad práce v Písku a ve Strakonicích § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Svazek zaměstnává 13 zaměstnanců – pracovníků z řad osob se zdravotním postižením

 

Název projektu: Veřejně prospěšné práce

Poskytovatel grantu: Úřad práce v Písku a ve Strakonicích

Cíl projektu: Zaměstnání občanů na veřejně prospěšných pracích pro obce Zlatého vrchu

 

Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch získal finanční podporu z OP VK pro projekt „Společně pro další vzdělávání“

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2014
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2015

Cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí venkovských obyvatel v dotčených regionech, prostřednictvím dalšího vzdělávání v těchto tematických oblastech:
– právní vzdělávání (práva a povinnosti občanů dle nového Občanského zákoníku),
– ICT vzdělávání,
– spotřebitelská gramotnost (spotřebitelská práva dle nového Občanského zákoníku).

2015

2015

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne VIII.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Grant: 10 000
Vlastní zdroje: 3 000

Termín realizace: 27. června 2015
Cíl projektu: Podpora rozvoje cykloturistiky v našem regionu, rozvoj cestovního ruchu, návštěvou zajímavých míst, zviditelnění místních podnikatelů. Start a cíl v obci Drahonice

Tato akce je podpořena z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky, jejímž generálním partnerem pro rok 2015 je Jaderná elektrárna Temelín.

 

Název projektu: „Podpora činnosti mikroregionu Zlatý vrch“

Program: POV d.t. 7
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

Výstupy projektu: poradce, provozní náklady, úpravy veřejných prostranství – veřejné osvětlení, údržba zeleně – výsadba, technika

Chráněná pracovní místa … svazek má 10 vymezených pracovních míst

Úřad práce v Písku a ve Strakonicích § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Svazek zaměstnává 10 zaměstnanců – pracovníků z řad osob se zdravotním postižením

Název projektu: Veřejně prospěšné práce

Poskytovatel grantu: Úřad práce ve Strakonicích

Cíl projektu: Zaměstnání občanů na veřejně prospěšných pracích pro obce Zlatého vrchu

 

OP VK pro projekt „Společně pro další vzdělávání“ viz. rok 2014

zahájení projektu: 01.07.2014
ukončení projektu: 30.06.2015

2016

2016

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne IX.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Rozpočet celkem: 10 000, Dotace: 8 000,-

Akce se uskuteční 18.6.2016

Název projektu: „Podpora činnosti mikroregionu Zlatý vrch 2016

Program: POV d.t. 7
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

Rozpočet celkem: 610 000,-, Dotace: 250 000,-

Téma: činnost svazku, úprava veřejných prostranství – komunální technika, kontejnery na bioodpad, mobiliář

Název projektu: „Učíme se od jiných regionů“

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Poskytovatel grantu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Rozpočet celkem: 131 000,-, Dotace: 91 700,-

Partner projektu: DSO Mikroregion Dobrohost

Projekt má charakter vzdělávací a konzultační akce, je rozdělen na
– prezentace v DSO Mikroregion Dobrohost
– prezentace v DSO Zlatý vrch
– seminář v DSO Zlatý vrch

 

Chráněná pracovní místa … svazek má 10 vymezených chráněných pracovních míst

Úřad práce v Písku a ve Strakonicích § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Svazek zaměstnává 10 zaměstnanců – pracovníků z řad osob se zdravotním postižením

Název projektu: Veřejně prospěšné práce

Poskytovatel grantu: Úřad práce ve Strakonicích

Cíl projektu: Zaměstnání občanů na veřejně prospěšných pracích pro obce Zlatého vrchu

2017

2017

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne X.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Rozpočet celkem: 10 000,-, Dotace: 7 500,-

Akce se uskuteční 1.7.2017, start – tvrze Kestřany

 

Název projektu: „Společná trasa obcemi Zlatého vrchu

Program: POV d.t. 7
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

Rozpočet celkem: 847 000,- Dotace: 500 000,-

Výsledkem akce je zajištění činnosti svazku z hlediska vykonávané činnosti účetní svazku, označení společné trasy (nákup značení a příslušného mobiliáře k trase), společná propagace svazku (leták)

DSO Zlatý vrch a jeho členské obce pravidelně pořádají akce kulturní, sportovní, společenské. „Vytvoření společné trasy“ rozšířilo možnosti pořádání akcí a společné propagace. Místním i turistům zatraktivnění regionu.

2018

2018

Chráněná pracovní místa … svazek byl uznán za zaměstnavatele osob se zdravotním postižením

Úřad práce v Písku a ve Strakonicích

 

Veřejně prospěšné práce … zaměstnávání občanů na veřejně prospěšných pracích pro obce Zlatého vrchu

Úřad práce ve Strakonicích

 

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne XI.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Rozpočet celkem: 10 000,-, Dotace: 8 000,-

Akce se uskuteční 8. 9. 2018, start – obec Dobev

 

POV 2018

Název projektu: „Podpora společných akcí obcí Zlatého vrchu

Program: POV d.t. 7
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj

Rozpočet celkem: 331 158,30 Kč Dotace: 142 000,-

2019

2019

Chráněná pracovní místa … svazek je zaměstnavatel osob se zdravotním postižením

Úřad práce v Písku a ve Strakonicích

 

Veřejně prospěšné práce … zaměstnávání občanů na veřejně prospěšných pracích pro obce Zlatého vrchu

Úřad práce ve Strakonicích

 

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne XII.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Rozpočet celkem: Dotace:10 800,-

Akce se uskuteční 29. června 2019, start – obec Skály

 

Projekt „Podpora činnosti DSO Zlatý vrch“ byl podpořen  z dotačního programu Podpora činnosti mikroregionů Jihočeského kraje 2019

Projekt řešil podporu běžných provozních výdajů mikroregionu: náklady na vedení účetnictví, výdaje na nákup služeb k zajištění provozu a aktualizací výpočetní techniky a software, nákup výpočetní techniky včetně software a dále pak výdaje spojené s propagační a publikační činností.

2020

2020

Chráněná pracovní místa … svazek je zaměstnavatel osob se zdravotním postižením

Úřad práce v Písku a ve Strakonicích

 

Veřejně prospěšné práce … zaměstnávání občanů na veřejně prospěšných pracích pro obce Zlatého vrchu

Úřad práce ve Strakonicích

 

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne XIII.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Rozpočet celkem: Dotace:11 000,-

Akce se uskutečnila 27. června 2020, start – obec Drahonice

 

Projekt „Podpora činnosti mikroergionu Zlatý vrch“ podána žádost do dotačního programu Podpora činnosti mikroregionů Jihočeského kraje 2020

Projekt řešil podporu běžných provozních výdajů mikroregionu: náklady na vedení účetnictví, nákup výpočetní techniky včetně software a dále pak výdaje spojené s propagační a publikační činností.
Dotační program PODPORA ČINNOSTI MIKROREGIONŮ ZRUŠEN ZE STRANY JČ KRAJE

2021

2021

Chráněná pracovní místa … svazek je zaměstnavatel osob se zdravotním postižením

Úřad práce v Písku a ve Strakonicích

 

Veřejně prospěšné práce … zaměstnávání občanů na veřejně prospěšných pracích pro obce Zlatého vrchu

Úřad práce ve Strakonicích

 

Název projektu: Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne XIV.
Program: grantový program
Poskytovatel grantu: Nadace Jihočeské cyklostezky
Rozpočet celkem: Dotace:12 000,-

Akce se uskutečnila 22. května 2021, start – obec Skály