O svazku

Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch byl založen 22.3. 2004. Rozkládá se v jižní části okresu Písek a částečně zasahuje do okresu Strakonice, kolem nejvyššího bodu okolí Zlaté hory, s nadmořskou výškou 461 metrů nad mořem, který je významně spjat s historií regionu. V prostoru kolem hory, která na jihozápadě téměř sousedí s obcí Ražice a jihovýchodě s obcí Heřmaň se jako na jediném místě na Písecku dolovalo zlato. Místní nalezené tzv. zlatokopecké stařiny jsou pravděpodobně pozůstatky jednoho ze zlatodolů, které byly dány v zástavu ve 14. století králem Janem.